U kunt op diverse manieren met ons in contact komen:

Verdere informatie:

  • Al uw giften aan StNedRom zijn aftrekbaar van de belasting.
  • ANBI nummer: 8117.89.159 "STICHTING STEUNGROEP NEDERLAND ROEMENIE" en de vestigingsplaats "ugchelen".
    (meer info over ANBI vindt u hier)
  • Rekeningnummer: ING Bank NL13 INGB 0009515486   (onder vermelding van Steunfonds Nederland RoemeniŽ) 
  • Kamer van Koophandel Oost Nederland: 81.13.614

Het bestuur:

  • Voorzitter: Coby Willemsen- van der Kolk
  • Secretaris: Jan Willemsen
  • Penningmeester: Jan Willemsen
  • Overige leden: Jaap Overduyn, Nelleke Woldhuis- Kromhout, Hanco Vermeulen

Wilt u van tijd tot tijd via E-mail informatie van ons ontvangen, stuur ons dan even een E-mail op info@stnedrom.nl